Akapedya World Sitesi Açıldı

0
370

DÜNYA ÇAPINDAKİ FİKRİ DÜNYAYA AÇMAK

Akademya dergisi bünyesinde özel bir gönüllü ekibi olarak, hem İstanbul’dan hem de Anadolu’dan üyelere sahib olan ve çoğunlukla üniversiteli gençlerden oluşan Akapedya kadrosu, her yıl üç klasik veya modern dili öğrenmeye başlamayı ve dört yılın sonunda 12 dili öğrenmeye başlamış olmayı hedeflemekte olup, eğitimlerinin büyük bölümünü “kendi kendinin hocası” olarak yazılı, sesli, görüntülü kaynaklar vasıtasıyla gerçekleştirmekte; kalan kısmını ise kayıtlı oldukları okulları veya çeşitli kurumların verdiği kurslar yoluyla sürdürmektedir. Akapedya World Sitesi de, işte bu genç kadronun bir yandan Büyük Doğu-İBDA külliyatından yaptığı tercüme denemelerini paylaşıp umumun istifadesine sunma; diğer yandan sözkonusu tercümeleri okuyucularının katkı ve tenkidleriyle olgunlaştırma; aynı zamanda da bu çerçevede gerek geçmişte başka değerli şahsiyetlerce gerçekleştirilmiş tercümeleri, gerekse okuyucu dostlarımızın kendi yeni tercümelerini (emek hakkı olarak adları da zikredilecektir) sayfasında paylaşarak bu değerli ve önemli hamleyi zenginleştirme ihtiyacından doğmuştur. Akapedya kadrosunun verimleriyle takibçi dostlarımızın tercüme denemeleri -belli bir seviye ve hacme ulaştığında- önümüzdeki dönemde çok daha kapsamlı bir internet sitesinin de muhtevasını teşkil edecek olup, şu ânki mütevazı gayretlerimizin asıl hedefi budur: Dünya çapındaki fikri dünyaya açmak… Mesele, şimdilik belki çok az ve çok yetersiz de olsa bir yerinden başlamak… Gayret bizden, başarı Allah’tan…