AKAPEDYACILAR ANLATIYOR – IV

Akapedya programına dâhil olalı bir ay oldu. Arapça ve Osmanlıca’yı başlangıç seviyesinde biliyorum. Bundan dolayı Farsça ile başlamak istedim. Farsça öğrenmeye yönelik kitaplar sipariş ettim, dilbilgisi ve okuma metinleri içeren kitaplarım geldikten sonra derslere başladım. Bu arada kısa Farsça dersleri verilen bir siteyi takip ediyorum ve Akapedyacı arkadaşlarımla günlük beş Farsça kelime ezberi yapıyoruz. Bunun dışında Türkçeden Arapçaya bir çeviri faaliyetim oldu.

Diğer ilmî meşguliyetlerim noktasında;

Haftasonu düzenli olarak  Arapça Sarf (Izzî) , Tefsir (Celaleyn ve Safvetü’t-Tefâsir) ve Hadis (Bulugu’l Merâm) derslerini takip ediyorum.

Haftaiçi okulda arkadaşlarla Riyâzussalihîn okumaları yapıyoruz.

Aylık kitap tahlili yaptığımız bir grubum da var, bu ayki kitabımızın adı “Hamza” idi. Bu kapsamda bu kitabı da okumaktayım.

Akapedyacı kardeşlerimizle haftada bir gün bir araya gelip,

Büyük Doğu-İBDA külliyatından

Risale-i Nur külliyatından

Risâle-i Kudsiye’den okumalar yapıyoruz.

Ayrıca her hafta bir filozofun hayatını konu ediniyoruz. Bu çerçevede küçük sunumlar gerçekleştiriyoruz.

Ferdî olarak da Üstad Necip Fazıl’ın “İdeolocya Örgüsü” adlı kitabını okumaya başladım.

Bu faaliyetler haricinde okuldaki derslerime çalışıyorum. Kuran Kursu Öğreticisi olarak da görev yapmaktayım. Son olarak, okulda aldığımız Din Eğitimi dersi çerçevesinde bazı makale okumaları yapıyorum.